Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt sanisale.com gebruik van cookies.

FacebookInstagramLinkedInGoogle+Pinterest

Strategisch partner van AZ

 

Voorwaarden facebook / Huishoudbeurs actie waardeCHEQUE

 • Deze actie is geïnitieerd door Sanisale.com Franchise BV, Buys Ballotstraat 39  1704 SK Heerhugowaard.

 • Deze promotie actie is geldig van 18 februari tot en met 31 december 2017.

 • Winnaars verkrijgen een kortingscheque te besteden bij aanschaf van een complete badkamer/keuken met een minimale orderwaarde van € 4.500,00 incl. btw. Er worden kortingscheques weggegeven van € 500.00.Andere acties en/of aanbiedingen zijn uitgesloten.

 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sanisale.com Franchise BV.

 • Door deel te nemen aan de Facebook / Huishoudbeurs actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 • De winnaars van Facebook acties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.

 • De Kortingscheques zijn te besteden bij elke Sanisale.com/Keukensale.com vestiging in Nederland.

 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat er mogelijk bij uitreiking van de cheque een fotomoment plaatsvindt en zij als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebook pagina of via andere (sociale) media.

 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebook / Huishoudbeurs promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: miranda@sanisale.com.

 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 • Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan Sanisale.com Franchise BV.

 • Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t het mogen nabellen door een van de Sanisale.com/Keukensale.com vestigingen tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.

 • Facebook, Huishoudbeurs of andere ingeschakelde hulppersonen en/of derden  zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie actie.

 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Sanisale.com Franchise BV.

 • Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook of Huishoudbeurs.

 • Bij 16 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van deze voorwaarden.

 • Eventuele kansspelbelasting of heffingen zijn voor rekening van de prijswinnaar. Deelnemer vrijwaart Sanisale.com Franchise B.V. voor eventuele aanspraken door de belastingdienst of andere overheidsinstantie.

 • De prijs is slechts in overleg overdraagbaar en nimmer in te wisselen voor geld. Bij weigering van de prijs door de prijswinnaar komt deze integraal te vervallen.